De spil naar vervolgonderwijs

Een belangrijke spil tussen middelbaar onderwijs en het vervolgonderwijs, zoals het mbo of de havo, is het decanaat. Het is de taak van de decaan en de mentor om de leerling te begeleiden in hun keuze naar een goede vervolgopleiding.

In de brugklas

Het begint al in de brugklas: ken jij jezelf een beetje? Wat zijn je hobby’s en je interesses? Wat doe je zoal in je vrije tijd? Vragen die van belang kunnen zijn bij het kiezen van een vervolgopleiding. Want een beroep moet leuk en interessant zijn.
Met de hulp van een decaan en de docenten ga je uitzoeken wat zoal bij jou past.

Later

Sommige leerlingen weten al lang wat ze willen worden. Maar in de loop van de jaren bij ons op school kunnen ideeën veranderen.
Mevr. Speijer en Dhr. Hannewijk (decanen) begeleiden de leerlingen bij verschillende activiteiten om tot een goede keuze te komen. Deze activiteiten worden vastgelegd in een LOB-dossier.
LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Vakkenpakketkeuze & profielen

In leerjaar 2 krijgen leerlingen te maken met een keuze voor het vakkenpakket. Elk jaar wordt een voorlichtingsavond georganiseerd, waarin leerlingen en ouders geholpen worden met de keuze van het vakkenpakket dat het best past bij de leerling.

Een mavoleerling kan bij ons een diploma halen met de keuze uit  vier profielen; techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw.

Een kaderleerling kan bij ons een diploma halen met het profiel economie & ondernemen.

Een basisleerling vervolgt na twee jaar de opleiding op een andere locatie binnen de stichting OSVS of op een andere school naar keuze.

Buitenschoolse activiteiten

We nemen leerlingen mee naar buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld:

  • Een bezoek in klas 2 en 4 aan Studiekeuzebeurs West;

  • Een dag bij het Scheepvaart en Transport College, om te ervaren wat technische beroepen kunnen inhouden; 

  • Een bezoek in klas 3 en 4 aan Open Dagen van het Albeda en Zadkine; 

  • Één op één gesprekken met de leerling en eventueel ook met de ouders.

Het is belangrijk voor een leerling om goede begeleiding, zorg en aandacht te krijgen bij het maken van een belangrijke keuze uit zijn leven: welk beroep of opleiding volgt hierna?

Leerjaar 4: Het vmbo in beeld

Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk doorleren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben.

Omdat ze verplicht zijn door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen, mbo-scholen en de gemeenten in de regio Rijnmond in beeld hebben voor welk type onderwijs een leerling kiest en of hij of zij daadwerkelijk is ingeschreven voor een vervolgopleiding.

Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Rijnmond werken daarom via Intergrip nauw met elkaar samen. Intergrip is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio Rijnmond zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de administratie om de uitstroomgegevens beschikbaar te stellen.

Wat betekent dit voor jou (de leerling)?

Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Intergrip. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Studiekeuze voorlichtingsweek.

Van maandag 16 t/m zaterdag 21 november 2020 vindt de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek plaats! Dit is een week vol met online voorlichtingen om jouw (voor)laatstejaars leerlingen digitaal te helpen bij hun studiekeuze.

Verschillende scholen uit het MBO Platform Rotterdam-Rijnmond leveren een bijdrage aan het uitgebreide webinar-programma. Denk hierbij aan: Albeda, Grafisch Lyceum Rotterdam, Hout- en Meubilerings College (HMC), Lentiz, STC mbo college, Techniek College Rotterdam en Zadkine. Elk van hen geeft één of meerdere webinars. Er is dus voor iedere studiekiezer wel een webinar te vinden dat bij zijn of haar interesses past.

Wil jij hieraan deelnemen? Meld je snel aan, want het aantal kijkers (300) per webinar is beperkt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze decanen: 

- Mevr. Speijer: decaan leerjaar 1 & 2
- dhr. Hannewijk: decaan leerjaar 3 & 4 en MAS (maatschappelijke stage).