Het is een hele stap van de basisschool naar de middelbare school. Voor de zomervakantie maakt de brusklasleerling al kennis met de mentor en zijn/haar nieuwe klas. Dat is dan al een zorg minder tijdens de zomervakantie! In de eerste schoolweek hebben de brugklasleerlingen een introductieweek, zodat ze de mentor, de klas en de gebouwen beter leren kennen. De leerling is na deze week klaar voor het voortgezet onderwijs op Mavo Schravenlant XL.

Aan een ding kunnen we echt niets veranderen: de leerling is nu weer de jongste, terwijl ze op de basisschool gewend waren om de oudste te zijn!

De basisschool is anders dan de middelbare school. De leerlingen krijgen les in andere lokalen, ze hebben ineens veel verschillende docenten, de pauzes zijn anders, boeken moeten ze zelf meenemen naar huis en iedere leerling krijgt een kluisje. 

Wij geven onderwijs in twee gebouwen die tegenover elkaar liggen in de straat. Vanaf november 2018 geven wij onderwijs in ons nieuwe schoolgebouw aan de Van Hogendorpstraat 105 te Schiedam.  Dit schoolgebouw heeft 23 ruime lokalen, een gymzaal, praktijklokalen voor Economie & Ondernemen, beeldende vorming, biologie, natuur- & scheikunde en een eigen bibliotheek.
Leerjaar 1, 3 en 4 kaderniveau en mavoniveau volgen hier hun lessen.

Ons andere schoolgebouw is in 2020 volledig gerenoveerd. Dit gebouw aan de Van der Leeuwlaan 3 te Schiedam heeft 11 lokalen, een gymzaal, studieruimtes en een prachtige aula  waar onze leerlingen hun pauzes kunnen doorbrengen.
Leerlingen met een basisniveau uit leerjaar 1 en 2 en leerjaar 2 kaderniveau en mavoniveau volgen hier hun lessen

Kijk hier naar een algemeen filmpje over het voortgezet onderwijs: