De missie

Mavo Schravenlant XL is een openbare school met ongeveer 670 leerlingen voor basis-, kader- en mavo-onderwijs. Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar levensovertuiging, cultuur of maatschappelijke positie. Wij werken samen vanuit rust, orde en regelmaat. Dit gebeurt in een veilige omgeving waarbij respect voor elkaar centraal staat. Wij betrekken leerlingen, ouders/verzorgers, basisscholen en het vervolgonderwijs (havo en mbo) bij de ontwikkeling van de leerling, ons onderwijs en bij onze school. Mavo Schravenlant XL biedt leuk, pedagogisch en didactisch verantwoord, uitdagend en excellent onderwijs dat wordt gegeven door gepassioneerde en gedreven vakmensen. Leren en ontwikkelen is een continuproces. Wij streven naar een maximale ontwikkeling van het individu, waarbij de focus ligt op (vak)kennis en talentontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.