Aannamebeleid schooljaar 2023-2024

In de week van 1 april bespreekt de toelatingscommissie alle leerlingen die zijn aangemeld voor de brugklas van schooljaar 2024-2025. De leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool. De toelatingscommissie kan een aangemelde leerling afwijzen wanneer de school niet kan voorzien in de (zorg)behoefte van de leerling, zie hier ons ondersteuningsplan. 

Op Mavo Schravenlant XL zijn alle leerlingen welkom met een mavo- of mavo/havo-advies vanuit de basisschool.

Daarnaast kunnen wij maximaal 75 leerlingen plaatsen met een kader/mavo- of kaderadvies vanuit de basisschool.

De volgorde van aanname voor leerlingen met een kader/mavo- en kaderadvies vanuit de basisschool:

A. Leerlingen met een gemengd kader/mavoadvies vanuit de basisschool die kiezen voor de Dansmavo Schiedam ongeacht de woonplaats van de leerling.
B. Leerlingen met een gemengd kader/mavoadvies vanuit de basisschool die in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland wonen.
C. Leerlingen met een kaderadvies vanuit de basisschool die in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland wonen.
D. Leerlingen die in Rotterdam wonen met een kader/mavoadvies vanuit de basisschool.
E. Leerlingen die in Rotterdam wonen met een kaderadvies vanuit de basisschool.

Wanneer er op 1 april te veel leerlingen met een kader/mavo of kaderadvies zijn aangemeld dan passen wij in de vastgestelde volgorde onderstaande selectiecriteria toe.

Selectiecriteria:
-   Broer of zus van een leerling die al op onze school zit.
-   Een leerling die in Rotterdam woont en op een Schiedamse basisschool zit.
-   Op basis van het postcodegebied waar de aangemelde leerling woont. Dat zijn de gebieden 3028, 3027, 3026, 3025 en 3024 (en ook in deze volgorde).

Daarnaast kunnen wij maximaal 20 leerlingen plaatsen met een basisadvies zonder LWOO.
Wanneer er op 1 april te veel leerlingen met een basisadvies zijn aangemeld dan passen wij in de vastgestelde volgorde onderstaande selectiecriteria toe.

Selectiecriteria:
-   De woonplaats van de leerling uit onze regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis  en Maasland (en ook in deze volgorde).
-   Broer of zus van een leerling die al op onze school zit.
-   Een leerling die in Rotterdam woont en op een Schiedamse basisschool zit.

Na 1 april is het mogelijk om een leerling op een wachtlijst te laten plaatsen. Het is wel verstandig om de leerling ook op een andere school aan te melden.