Klachtenregeling, schorsen en verwijderen

Op een school kan altijd iets misgaan. Wanneer u als ouders/verzorgers of een leerling een klacht heeft, dan neemt hij/zij contact op met (in de juiste volgorde):

 • De mentor of de docent;
 • de coördinator leerlingzaken;
 • de teamleider en
 • de directeur.

Als een klacht binnen de school niet naar wens is afgehandeld, kunnen ouders/verzorgers en de leerling zich wenden tot het bestuur (OSVS). Bij ongewenst gedrag kan een leerling intern (geen melding bij leerplicht) of extern (wel melding bij leerplicht) geschorst worden voor maximaal vijf lesdagen en, in uitzonderlijke situaties, kan de leerling ook verwijderd worden van school. Bij ongewenst gedrag denken wij o.a. aan schelden, vechten, stelen, gooien met spullen, het maken van een opname en/of fraude. De school heeft bij een verwijdering altijd de zorgplicht om – samen met alle betrokkenen – een goede onderwijsplek te vinden voor de leerling.

De procedure bij een interne of een externe schorsing:

 1. Het besluit van schorsen door de teamleider gebeurt in overleg met de directeur. De ouders/verzorgers worden hierover op dezelfde dag persoonlijk geïnformeerd door de teamleider.
 2. Een gesprek vindt plaats op school met de teamleider, de ouders/verzorgers en de leerling. Bij schorsingen of het naar huis sturen van een leerling wordt de leerling pas weer toegelaten tot de les nadat het gesprek met de ouders/verzorgers en de leerling heeft plaatsgevonden.

De procedure bij een verwijdering:

 1. Voornemen tot verwijdering door de directeur. De ouders/verzorgers worden hier op dezelfde dag persoonlijk over geïnformeerd door de teamleider. In dit voornemen wordt de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze aangeboden.
 2. Zienswijze bij de directeur.
 3. Verwijderingsbesluit door de directeur. In dit besluit wordt de mogelijkheid tot bezwaar bij het bestuur aangeboden.
 4. Bezwaar bij het bestuur.
 5. Besluit op bezwaar bij het bestuur. In dit besluit wordt de mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank aangeboden.
 6. Beroep bij de rechtbank op het besluit tot verwijdering.