De leerling leren om goed te leren

Leren is een activiteit van de leerling. De school zorgt voor het faciliteren van dit leren. De school formuleert leerdoelen, zorgt voor een voortdurende optimalisatie van de randvoorwaarden hiervoor, de school stimuleert de leerling, de school bewaakt de voortgang van het proces en beoordeelt de resultaten.

De leerling leren om goed te leren. Dat wil zeggen: kennis en vaardigheden (aan-)leren, zelfstandigheid bijbrengen in het zoeken, vinden en het zich eigen maken van nog niet beheerste kennis en (sociale-, maatschappelijke- en praktische-) vaardigheden.

Goed en aantrekkelijk onderwijs

Wij rekenen het tot onze taak om goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Ondersteund door het management en de ondersteunende diensten is de belangrijkste taak van de docent: het onderwijs. Dit bestaat vooral uit het overdragen van de lesstof, het leren samen- en zelfstandig werken van de leerling, de leerling uitdagen tot leren en door de leerling te stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen.

De docent corrigeert – indien nodig - het gedrag van de leerling. Het opvoeden van de leerling rekenen wij tot de taak van de ouders/verzorgers. Een leerling met gedragsproblemen wordt zoveel mogelijk buiten de klassensituatie geholpen door leerlingcoaches, specialisten of (externe)trainingen, zodat alle leerlingen in de klas evenredig aandacht kunnen krijgen van de docent tijdens de les.

Leerdoelen en werkvormen

In de vormgeving van het onderwijs is de docent de bepalende factor. De docent blijft zich ontwikkelen op het gebied van vakkennis, onderwijsontwikkelingen en het pedagogisch- en het (vak)didactisch-handelen.

Leerdoelen bestaan uit een mix van kennis, inzicht, vaardigheden en praktische toepassing. De zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerling maken impliciet deel uit van de leerdoelen. Ons onderwijs bestaat daarom uit een mix van werkvormen, die zijn toegesneden op deze leerdoelen en waarbij ICT als leerdoelondersteunendhulpmiddel wordt ingezet. Deze werkvormen zijn:

  • Klassikale, centrale instructiemomenten;
  • Zelfstandig werken onder toezicht van een docent als coach;
  • Workshops;
  • Bijlessen en
  • Projecten.