Aanmelden voor de brugklas

Aanmeldweek
Heeft u onze aanmeldweek gemist van 7 t/m 12 maart 2022 en wilt u uw zoon/dochter aanmelden bij ons op school, neem contact op met onze administratie mevrouw R. Hazebroek. Telefoonnummer: 010-4710077 

Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen bij een aanmelding:

  • het adviesblad met de code van de basisschool; 
  • eventuele overige testgegevens (NIO, LVS, etc.); 
  • eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen (dyslexie, ADHD, etc.).

Uw zoon of dochter staat definitief bij ons ingeschreven nadat u een brief heeft ontvangen van de toelatingscommissie.

Aannamebeleid leerjaar 1

Het aannamebeleid voor nieuwe leerlingen in de brugklas hebben wij voor u samengevat 'Aannamebeleid leerjaar 1'.

Voor leerjaar 2, 3 en 4

Het is ook mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden voor leerjaar 2, 3 en 4. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met: 

Telefoonnummer: 010-4710077 

Voor deze aanmelding dienen de volgende stukken ingeleverd te worden:

  • een doorstroomformulier van de toeleverende school; 
  • een overdrachtsdossier; 
  • een kopie van het paspoort/id-bewijs van uw kind; 
  • eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen(dyslexie, ADHD, etc.).

Voor aanmeldingen van leerjaar 2, 3 en 4 geldt dat het eerste gesprek een intake-gesprek is en er een tweede gesprek plaats vindt wanneer er contact is geweest met de huidige school van de leerling.