1. Een toets wordt – bij afwezigheid van de leerling - zo spoedig mogelijk ingehaald tijdens het inhaalmoment. De leerling en de docent maken een afspraak voor het inhaalmoment en de docent zet deze afspraak in Magister. In leerjaar 1 en 2 geldt dat indien de leerling niet aanwezig is tijdens het inhaalmoment zonder een geldige reden, dan wordt het cijfer 1 gegeven voor deze toets. Indien de toets niet aanwezig is tijdens het inhaalmoment, dan heeft de leerling de keuze om een andere afspraak te maken met de docent of om deze toets te laten vervallen. Voor leerjaar 3 en 4 gelden de afspraken conform het PTA en examenreglement.

2. De deadline van inleveropdrachten (formatief of summatief) is altijd tijdens een les. Als de opdracht niet is ingeleverd dan moet de leerling deze ter plekke in de les maken en inleveren. 

3. Bij de start van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar 3 en 4 het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) met alle belangrijke informatie over o.a. de toetsen.

4. De docent is duidelijk en transparant in de lesstof die wordt getoetst, het tijdstip van de toets en de beoordeling. Dit alles wordt besproken met de leerlingen. Het rooster van een SE-week/toetsweek en de leerstof wordt minimaal twee weken van te voren in Magister vermeld, zodat de leerling zich maximaal kan voorbereiden. De leerstof van een (schriftelijke) overhoring, een tussentoets of een repetitie staat minimaal vijf lesdagen van te voren in Magister.

5. Voor iedere rapportperiode hebben de leerlingen van leerjaar 1 en 2 eventuele (schriftelijke) overhoring en minimaal één repetitie voor een éénuursvak. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben eventuele (schriftelijke) overhoring en minimaal twee repetities voor de overige meeruursvakken. Voor leerjaar 3 en 4 geldt dat de leerlingen SE-toetsen hebben en eventuele (schriftelijke) tussentoetsen.

6. Het aantal toetsen dat is toegestaan op één dag:
Onderbouw: maximaal twee repetities of een repetitie en een          (schriftelijke) overhoring.
Bovenbouw: maximaal twee SE-toetsen of twee tussentoetsen.

7. Een toets is nagekeken binnen één week (vijf werkdagen). Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt in het geval van ziekte of afwezigheid van de docent.

8. De toets wordt altijd besproken met of ingezien door de leerling.

9. Het cijfer van de toets staat binnen één week (vijf werkdagen) in Magister. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt in het geval van ziekte of afwezigheid van de docent.

10. De leerling heeft alleen toetsvrij na een vakantie (en niet na een lang weekend) en vijf dagen voor een toetsweek. Dit geldt niet voor inhaaltoetsen.