De docent heeft de mogelijkheid om een leerling die respectloos gedrag vertoont te verwijderen uit de les.

Wij verwijderen een leerling uit de les met een rode kaart bij:

 • Respectloos gedrag
 • Meer dan 2x geen huiswerk gemaakt
 • Meer dan 2x spullen vergeten in de les en nadat de docent de escalatieladder heeft toegepast.

De Escalatieladder

1 x spullen of huiswerk vergeten

De docent waarschuwt de leerling en laat de leerling samenwerken met een andere leerling.

2 x spullen of huiswerk vergeten

De leerling mag samenwerken met een andere leerling. De leerling komt op een later tijdstip een uur terug bij de docent om de schoolregels over te schrijven. Als de leerling op dezelfde dag van de overtreding het extra uur nakomt, informeert de docent altijd de ouders/verzorger. Als het extra uur op een andere dag wordt gepland dan informeert de leerling zelf ouders/verzorgers.

3 x (of meer) spullen of huiswerk vergeten

Verwijderen uit de klas met een rode kaart.

Procedure na het geven van een rode kaart

 1. De docent verwijdert een leerling voor respectloos gedrag;
 2. De leerling verlaat het lokaal zonder discussie;
 3. De leerling meldt zich bij de conciërge en vult de rode kaart in;
 4. De leerling gaat aan het eind van de les terug naar de docent en geeft de rode kaart;
 5. De docent vult de rode kaart in;
 6. De docent belt altijd de ouders/verzorgers van de leerling op dezelfde dag. Bij geen gehoor stuurt de docent een mail;
 7. De coördinator leerlingzaken belt tevens de ouders/verzorgers vanaf de tweede rode kaart;
 8. De leerling laat de rode kaart door een van de ouders/verzorgers tekenen.
 9. De leerling meldt zich (mét getekende kaart) de volgende dag om 8.00 uur bij de conciërge. De conciërge registreert dat de leerling om 08.00 uur is verschenen. De leerling blijft in een lokaal tot de start van het eerste uur.
 10. De leerling meldt zich aan het einde van zijn/haar lesdag bij de coördinator leerlingzaken en blijft in een lokaal tot 16.30 uur.

 

Maatregel

1e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis. De leerling krijgt een vierkant rooster.

2e rode kaart van een leerling

De docent en de coördinator leerlingzaken bellen naar huis. De leerling krijgt twee dagen een vierkant rooster.

3e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis, de leerling en de ouders/verzorgers komen op school bij de coördinator leerlingzaken en de leerling krijgt drie dagen een vierkant rooster.

4e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis, de leerling en de ouders/verzorgers komen op school bij de coördinator leerlingzaken en een dag interne schorsing.

5e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis, de leerling en de ouders/verzorgers komen op school bij de teamleider en een dag externe schorsing.

Twee rode kaarten op een dag

De leerling gaat direct naar huis.

Dezelfde dag is er een afspraak op school met de leerling en de ouders/verzorgers bij de coördinator leerlingzaken.