De leerlingenraad bestaat uit leerjaarvertegenwoordigers.

Ieder leerjaar kiest een vertegenwoordiger. De vertegenwoordigers bespreken met de docent (dhr. Havenith) wat er op de vergadering van de leerlingenraad aan de orde moet komen. De leerlingenraad vergadert iedere zes weken onder leiding van dhr. Havenith. 

Tijdens die vergadering worden er zaken besproken vanuit de leerlingen, vanuit de docenten, vanuit de directie en vanuit de ouders. Op deze manier zijn de leerlingen betrokken bij hun school, zijn zij meer verantwoordelijk en hebben zij de mogelijkheid om ergens hun mening over te geven.

Als het nodig is, wordt de directeur uitgenodigd om over onderwerpen te praten.