PTA leerjaar 3

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een regeling waarin zo overzichtelijk mogelijk wordt aangegeven met welke zaken een examenkandidaat het schooljaar te maken krijgt en hoe dit per vak is geregeld. Alles moet dit jaar iets officiëler dan de leerling gewend is, het gaat tenslotte om het diploma.

In het programma van toetsing en afsluiting wordt duidelijk omschreven welke rol de toetsen in het derde leerjaar hebben bij het vaststellen van de examenuitslag aan het eind van het vierde leerjaar.

Aan het eind van het vierde leerjaar wordt bepaald of een leerling in aanmerking kan komen om in het vierde leerjaar examen te mogen doen. De resultaten van alle vakken (het gekozen vakkenpakket) die de leerling in het derde en vierde leerjaar heeft gehaald, zijn daarbij belangrijk.

Het eindcijfer van ieder vak wordt bepaald door de resultaten die zijn behaald op het Centraal Examen (CE) en de resultaten van het Schoolexamen (SE).

Het Centraal Examen wordt aan het eind van het vierde leerjaar afgenomen. Het Schoolexamen vindt gespreid over het derde en vierde leerjaar plaats.

Het lijkt misschien een beetje ingewikkeld maar als er vragen zijn kunt u hiervoor altijd bij de mentor of bij de teamleider terecht. Wij wensen de leerlingen dit jaar heel veel succes en hopen dat iedereen aan het eind zijn diploma heeft behaald.

Hieronder staat de officiële regeling van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor leerjaar 3 kader en mavo. Lees deze goed. Zijn er nog vragen? Dan kunt u daarvoor altijd bij de mentor of de teamleider dhr. Appers terecht.