Wij doen er alles aan om Mavo Schravenlant XL in alle opzichten een veilige omgeving te laten zijn voor onze leerlingen en medewerkers.

We hebben een uitgebreid camerasysteem waarbij het grootste gedeelte van de school in beeld wordt gebracht. Die beelden worden opgenomen, tijdelijk bewaart en zo nodig bekeken door de teamleiders. De leerlingen van Mavo Schravenlant XL blijven tijdens schooltijden altijd op het schoolterrein en zij gaan niet van het schoolplein af. Bij afwezigheid van een leerling - waarover door de ouder/verzorger geen contact is opgenomen met de school - neemt de administratie in de ochtend contact op met de ouder/verzorger.