Hoewel zij eigenlijk niet nodig zijn, de schoolregels:

 1. Wij gaan met respect met elkaar en met de omgeving om.
 2. Wij spreken op school en op het schoolterrein uitsluitend Nederlands.
 3. Aanwijzingen van het personeel worden altijd opgevolgd.
 4. Wij dragen kleding die past bij de normen en de waarden van de school.
  Het dragen van jassen, (nek)tasjes, hoofdbedekking (vanuit religieuze overweging kan een uitzondering worden gemaakt), een jelleba voor jongens of een (vorm van een) jilbab of een cape voor meisjes is verboden.
 5. Alle leerlingen zijn voor school beschikbaar tussen 8.00-17.00 uur.
 6. Wij gebruiken geen kauwgom en wij eten of drinken niet in de lokalen of op de gangen.
 7. Tijdens schooltijd en tijdens de pauzes gaan wij niet van de schoolpleinen af zonder toestemming van de teamleider.
 8. Tijdens de pauze verblijven alle leerlingen in de aula's of op de schoolpleinen.
 9. Wij zijn tijdens alle lessen in het bezit van het benodigde materiaal in een stevige, grote schooltas.
 10. Tijdens de les of bij de leswisseling gaan wij niet naar onze kluis en tijdens de les gaan wij niet naar het toilet.
 11. Wij zijn op tijd voor de aanvang van alle lessen.
 12. Indien je uit de les bent gestuurd, verlaat je het lokaal zonder discussie.
 13. Afwezigheid (door ziekte, doktersbezoek e.d.) wordt altijd gelijk door de ouders/verzorgers om 8.00 uur gemeld. Bij ziekte onder schooltijd meld je je altijd af bij de administratie. De administratie neemt dan contact op met thuis en/of met de teamleider of de coördinator leerlingzaken.
 14. Wij geven alle meegegeven informatie vanuit school die (mede) bestemd is voor jouw ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk thuis af.
 15. Wij rijden niet op een fiets of brommer op de schoolpleinen en na schooltijd blijven wij niet rondhangen op school en buiten de school.
 16. Wij hebben geen vuurwerk, wapens, alcohol, drugs en energy drankjes in ons bezit in de schoolgebouwen, op het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten.
 17. Onze telefoons, mp3-spelers, iPods, tablets, smartwatches, koptelefoons (geluid mag alleen via een koptelefoon), e.d. staan uit en zijn niet zichtbaar, behalve in de aula, op het schoolplein en tijdens pauzes op de eerste brede trap in het gebouw aan de Van Hogendorpstraat. Wij maken geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen op het schoolterrein zonder toestemming van de directie.
 18. De directie heeft altijd het recht om kluisjes te controleren.
 19. Bij overtreding van de wet zal de directie de politie inschakelen.