Hoewel zij eigenlijk niet nodig zijn, de schoolregels:

 1. Wij gaan met respect met elkaar en met de omgeving om.
 2. Wij spreken op school en op het schoolterrein uitsluitend Nederlands.
 3. Aanwijzingen van het personeel worden altijd opgevolgd.
 4. Wij dragen kleding die past bij de normen en de waarden van onze school. Ons kledingvoorschrift draagt o.a. bij aan een goed en veilig leer- en werkklimaat, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden en respectvol omgaan met de verschillende culturen, achtergronden en overtuigingen van onze leerlingen en medewerkers. Het dragen van jassen, (nek-/heup-/hand-) tasjes, hoofdbedekking (vanuit religieuze overweging kan een uitzondering worden gemaakt), een buiktruitje en zichtbaar ondergoed is niet toegestaan. Een korte broek of rok komt altijd tot halverwege het bovenbeen. Voor meisjes is vanuit religieuze overwegingen een lange, bedekkende jurk en een hijab toegestaan mits beiden niet zwart zijn. Een jelleba voor jongens of een jilbab, een abaya, een khimar, een chador en een niqab voor meisjes zijn niet toegestaan.
 5. Alle leerlingen zijn voor school beschikbaar tussen 8.00-17.00 uur.
 6. Wij gebruiken geen kauwgom en wij eten of drinken niet in de lokalen of op de gangen.
 7. Tijdens schooltijd en tijdens de pauzes gaan wij niet van het schoolplein af zonder toestemming van een teamleider.
 8. Tijdens de pauze verblijven alle leerlingen in de aula of op het schoolplein.
 9. Wij zijn tijdens alle lessen in het bezit van het benodigde materiaal in een stevige, grote schooltas.
 10. Tijdens de les of bij de leswisseling gaan wij niet naar onze kluis en tijdens de les gaan wij niet naar het toilet.
 11. Wij zijn op tijd voor de aanvang van alle lessen.
 12. Indien je uit de les bent gestuurd, verlaat je het lokaal zonder discussie. Indien de leerling het lokaal niet zonder discussie verlaat, dan is de sanctie altijd zwaarder.
 13. Afwezigheid (door ziekte, doktersbezoek e.d.) wordt altijd gelijk door de ouder/verzorger om 8.00 uur gemeld. Bij ziekte onder schooltijd meld je je altijd af bij de administratie. De administratie neemt dan contact op met thuis en/of met de teamleider of de coördinator leerlingzaken.
 14. Wij geven alle meegegeven informatie vanuit school die (mede) bestemd is voor jouw ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk thuis af.
 15. Wij rijden niet op een fiets of brommer op het schoolplein en na schooltijd blijven wij niet rondhangen op school en buiten de school.
 16. Wij hebben geen vuurwerk, wapens, alcohol, drugs en energiedrankjes in ons bezit in het gebouw, op het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten.
 17. Mobiele telefoons, koptelefoons en oordopjes zijn toegestaan tijdens de pauze in de aula en op het schoolplein. We maken geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen op het schoolterrein zonder toestemming van de directie of het MT.
 18. Mobiele telefoons, koptelefoons en oordopjes staan uit en zijn niet zichtbaar in de gangen en in de lokalen. Mobiele telefoons gebruiken wij alleen in de les voor het onderwijs en met toestemming van de docent. Smartwatches zijn niet toegestaan tijdens schooltijd.
 19. De directie heeft altijd het recht om kluisjes te controleren.
 20. Bij overtreding van de wet zal de directie de politie inschakelen.