Woensdag 16 december starten de online lessen.

Dinsdag 15 december:
Morgen, dinsdag 15 december, zijn er nog lessen op school.
Morgen is er een verkort rooster met lessen van 30 minuten van het 1e t/m het 6e lesuur.
In de middag en avond zijn er online rapportgesprekken voor de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 met de mentor. 

Woensdag 16 en donderdag 17 december:
Op woensdag 16 december starten de online lessen. Op woensdag 16 december en donderdag 17 december is er een verkort rooster met lessen van 30 minuten van het 1e t/m 10e lesuur volgens het reguliere rooster. Wanneer er LO staat in het rooster, dan heeft de leerling een tussenuur en kan er huiswerk worden gemaakt.
De LO-lessen worden niet online gegeven. De danslessen gaan wel gewoon online door. Helaas is er op donderdag geen gezellige afsluiting van het jaar 2020 met de leerlingen en met elkaar. 

Terug
Media
  • lestijden 30min rooster